Suomalainen luonto ja metsä työnä

Suomessa metsät ovat tärkeä luonnonvara ja niiden kestävä käyttö on merkittävässä roolissa maamme taloudessa. Metsiä käytetään monipuolisesti esimerkiksi puun hankintaan, metsästykseen, marjastukseen ja sienestykseen. Lisäksi metsissä on mahdollisuus liikkua, retkeillä ja harrastaa erilaisia ulkoilulajeja.

Metsät ovat myös merkittävä työllistäjä Suomessa. Puun hankinta ja metsätalous työllistävät suoraan ja epäsuorasti suuren määrän ihmisiä, ja metsäteollisuus on yksi Suomen tärkeimmistä vientialoista.

Metsänhoito on tärkeä osa metsien kestävää käyttöä ja suojelua. Metsien hoitoon kuuluu esimerkiksi metsän kasvun seurantaa, hakkuusuunnitelmien laatimista, istutusta ja taimikonhoitoa. Lisäksi metsiä suojellaan esimerkiksi metsälakien ja -sopimusten avulla.

Suomalainen luonto ja metsä tarjoavat monipuolisia mahdollisuuksia niin harrastamiseen, työntekoon kuin luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseen. On tärkeää, että metsiä käytetään kestävästi ja suojellaan tuleville sukupolville.

Suomalaiset luonnonpuistot

Suomessa on useita luonnonpuistoja, jotka tarjoavat upeita luontoelämyksiä ja mahdollisuuksia retkeilyyn. Alla on luettelo joistakin suomalaisista luonnonpuistoista:

 1. Oulangan kansallispuisto: sijaitsee Kuusamossa ja tarjoaa upeita maisemia, koskia ja jylhiä rotkoja.
 2. Pyhä-Luoston kansallispuisto: sijaitsee Lapissa ja on tunnettu kauniista tunturimaisemistaan.
 3. Repoveden kansallispuisto: sijaitsee Kouvolassa ja tarjoaa upeat maisemat järville ja kallioille.
 4. Pallas-Yllästunturin kansallispuisto: sijaitsee Länsi-Lapissa ja on tunnettu upeista tunturimaisemistaan ja vaellusreiteistään.
 5. Nuuksion kansallispuisto: sijaitsee Espoossa ja tarjoaa upeat maisemat järville ja metsille lähellä pääkaupunkiseutua.
 6. Koli kansallispuisto: sijaitsee Pohjois-Karjalassa ja on tunnettu upeasta Kolin vaarasta ja sen tarjoamista näkymistä.
 7. Helvetinjärven kansallispuisto: sijaitsee Pirkanmaalla ja tarjoaa upeat maisemat Helvetinjärven rotkojärvelle.

Nämä ovat vain muutamia esimerkkejä suomalaisista luonnonpuistoista. Suomessa on lukuisia muita kauniita luontokohteita, jotka tarjoavat upeita elämyksiä ja mahdollisuuksia harrastaa erilaisia luontoliikuntalajeja. Mikä on luonnonpuisto?

Luonnonpuisto on luonnonsuojelualue, joka on perustettu suojellakseen tiettyä aluetta ja sen luontoa. Luonnonpuistot ovat yleensä suojeltuja alueita, joilla on korkea luonnontieteellinen arvo ja jotka ovat tärkeitä biologiselle monimuotoisuudelle. Luonnonpuistojen tarkoituksena on säilyttää niiden alueiden luonto mahdollisimman luonnontilaisena ja estää ihmisen toiminnan vaikutus niiden ekosysteemeihin. Luonnonpuistojen perustaminen on yksi tapa suojella uhanalaisia lajeja, ekosysteemejä ja muita luonnonvaraisia alueita, ja ne ovatkin tärkeitä luonnonsuojelun kannalta.

Suomalaiset metsäalan työt

Suomessa metsät ovat tärkeä luonnonvara ja metsäala on yksi maan suurimmista elinkeinoista. Metsäalan työtehtävät vaihtelevat laidasta laitaan ja voivat sisältää muun muassa seuraavia tehtäviä:

 1. Metsänhoito: Metsänhoidon ammattilaiset tekevät töitä metsien hoitamiseksi ja säilyttämiseksi. Työtehtäviin kuuluu muun muassa metsän istutus, harvennus, hoito ja kaadot.
 2. Puunkorjuu: Puunkorjuu tarkoittaa puun hakkaamista ja siirtämistä metsästä. Tämä työ on erittäin tärkeä metsäteollisuuden raaka-aineiden hankinnassa.
 3. Metsäsuunnittelu: Metsäsuunnittelijat suunnittelevat ja toteuttavat metsäalan kehittämistä ja tutkimusta. He myös osallistuvat metsäsuunnitelman laatimiseen.
 4. Metsäteollisuus: Suomessa metsäteollisuus on yksi suurimmista elinkeinoista. Metsäteollisuus työllistää tuhansia ihmisiä ja sen toiminta kattaa muun muassa puunjalostus- ja sellutehtaat.
 5. Metsästys ja kalastus: Suomen metsissä ja vesissä on runsaasti riistaa ja kalaa. Metsästys ja kalastus ovat suosittuja harrastuksia, mutta myös ammattina ne työllistävät suomalaisia.
 6. Luontomatkailu: Suomen luonto on monipuolinen ja kaunis, mikä houkuttelee paljon matkailijoita. Luontomatkailu tarjoaa monia työmahdollisuuksia esimerkiksi oppaiden ja retkijärjestäjien kautta.

Metsäala on siis monipuolinen ja työtehtäviä löytyy niin metsien hoitamisesta ja puunkorjuusta metsäteollisuuteen ja luontomatkailuun.

Vastaa