Jaettu johtajuus lisää työtyytyväisyyttä ja tuottavuutta

Maria Teikari muistuttaa, että johtajien osaamisen kehittäminen ja jaksamisen tukeminen ovat yhteiskunnallisesti tärkeitä asioita, koska tuottavuuden kasvu on hidastunut. “Hyvä johtaminen lisää tuottavuutta ja parantaa tuloksia”, hän sanoo.

Nopeasti muuttuva ja monimutkaistunut työelämä vaatii johtajilta vastuun jakamista, tunneälyä, valmentavaa työotetta ja johtajuus palveluna -asennetta. Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ry:n palvelujohtaja Maria Teikari puhuu myös kollektiivisen älyn hyödyntämisestä.Se tarkoittaa sitä, että asiantuntijoilla pitää olla riittävästi päätösvaltaa työssään. Johtajan tehtävänä on tukea asiantuntijoiden työtä ja varmistaa, että toiminta on organisaation tavoitteiden mukaista.  

 Teikarin mielestä tunnejohtaminen, oman osaamisen sanoittaminen, kyky tunnistaa itselle merkitykselliset asiat ja niiden priorisointi ovat johtajalle tärkeitä taitoja. Jokaisen johtajan ja johtajaksi aikovan tulisi myös osata reflektoida omaa toimintaansa. 

– Kun johtaja osaa rehellisesti tarkastella itseään, hän ymmärtää paremmin työyhteisön tarpeita, hän huomauttaa. 

https://www.yhteiskunta-ala.fi/

Vastaa