Yrittäjyyskasvatuksen kehittäjiä palkittiin: tässä ovat vuoden YES Agentit 2019

Suomen merkittävin yrittäjyyskasvatustoimija YES-verkosto on jälleen palkinnut suomalaisia toimijoita työstään yrittäjyyskasvatuksen edistämisessä.

YES Agentti – yrittäjyyskasvatuksen kehittäjä -tunnustukset on myönnetty 11 toimijalle eri puolella Suomea. Tunnustuksen myöntää Valtakunnallinen YES ry yhdessä YES-verkoston kanssa.

 – Tahdomme YES-verkostossa nostaa esille sitä tärkeää työtä, jota Suomessa tehdään yrittäjyyskasvatuksen kehittämiseksi. Vastuu yrittäjyyskasvatuksesta ei kuulu vain yksittäiselle opettajalle tai oppiaineelle, vaan mukana on usein koko yhteisö. Siksi tahdomme antaa tunnustusta opettajien lisäksi myös tiimeille ja muille toimijoille, sanoo YES ry:n toiminnanjohtaja Sanna Lehtonen.

YES-verkoston tavoitteena on, että jokainen suomalainen lapsi ja nuori saa yrittäjyyskasvatusta kouluasteesta ja paikkakunnasta riippumatta ja että jokaisella opettajalla on valmiudet toteuttaa yrittäjyyskasvatusta omassa työssään.

– Vuoden YES Agentit 2019 ovat aktiivisia toimijoita, jotka edistävät yrittäjyyskasvatusta omissa verkostoissaan ja mahdollistavat myös muiden osaamisen kasvun. Nämä henkilöt ja tahot ideoivat uusia toimintatapoja ja yhteistyömuotoja, ja innostavat muita mukaan esimerkillään, Lehtonen kiittää.

Vuoden YES Agentit 2019

 • Etelä-Savo: opettaja Susanna Elsilä, Pieksämäen lukio
 • Imatra: yritysasiantuntija Jari Tamski, Imatran seudun kehitysyhtiö Oy
 • Kainuu: kasvatusjohtaja Ville Manninen, Sotkamo
 • Keski-Suomi: Äänekosken yrittäjyyskasvatustiimi
 • Keski-Uusimaa: toimitusjohtaja Pirjo Kivistö, Karisma Konseptit
 • Kokkola: toimitusjohtaja Lillemor Sarin, Ab Sarins Båtar Oy
 • Kotka-Hamina: Kotkan lyseon yrittäjyystiimi
 • Kouvola: luokanopettaja Tapio Lehtinen, Jokelan koulu
 • Pohjois-Pohjanmaa: Nivalan lukion yrittäjyyskasvatuksen opettajatiimi
 • Satakunta: YES Agentti julkistetaan helmikuun alussa Porissa.
 • Varsinais-Suomi: Salon seudun yrittäjyyskasvatuksen kehittämistiimi (Sykäys-tiimi)

YES – Intohimona yrittäjyyskasvatus!

YES on Suomen merkittävin yrittäjyyskasvatuksen asiantuntijaverkosto, jonka tavoitteena on opetushenkilöstöä tukemalla vahvistaa lasten ja nuorten elämässä tarvittavien valmiuksien ja taitojen oppimista ja luoda yrittäjämäistä toimintakulttuuria. YES-palveluja ovat opettajien valmennukset, yrittäjyyskasvatuksen kehittäminen, koulu-yritysyhteistyö sekä Nuori Yrittäjyys ry:n aluepalvelut. YES rakentaa tulevaisuutta, jossa jokaisella nuorella on mahdollisuus yrittäjyyskasvatukseen. YES toimii ympäri Suomen alueellisten YESien kautta, joita koordinoi Valtakunnallinen YES ry. Valtakunnallisen YES ry:n jäseniä ovat Suomen Yrittäjät, Talous ja nuoret TAT, Nuori Yrittäjyys ry, Elinkeinoelämän Keskusliitto, OAJ, Perheyritysten liitto, MTK sekä Suomen 4H-liitto.

YES Varsinais-Suomi

YES Varsinais-Suomi on osa YES-verkostoa. YES on asiantuntijaverkosto, joka tukee ja valmentaa opettajia yrittäjyyskasvatuksessa ja toimii alueellisen yrittäjyyskasvatustyön rakentajana ja yhteistyön kehittäjänä.  Tavoitteenamme on, että jokainen varsinaissuomalainen nuori saa yrittäjyyskasvatusta kouluasteesta ja paikkakunnasta riippumatta ja että jokaisella opettajalla on valmiudet toteuttaa yrittäjyyskasvatusta omassa työssään. YES Varsinais-Suomi on Varsinais-Suomen Yrittäjien koordinoimaa toimintaa. YES-verkoston kautta Varsinais-Suomen Yrittäjät haluaa edistää yrittäjyyskasvatusta kaikilla opintoasteilla yhteistyössä koulutuksen järjestäjien, oppilaitosten ja muiden sidosryhmiensä kanssa.

http://varsinais-suomi.yesverkosto.fi/

Vastaa