Verkkovalmennus on tutkitusti tehokas keino kuntouttaa äitejä raskauden ja synnytyksen jälkeen

Suomen ja tietääksemme koko maailman ensimmäinen tutkimus synnyttäneiden naisten kuntoutuksesta verkkovalmennuksen avulla on valmistunut. Digitaaliset ratkaisut tulevat mullistamaan terveydenhoidon sekä monien sairauksien ja vammojen ennaltaehkäisyn. 

Reetta Takasen yhteistyössä Nordic Fit Maman kanssa Jyväskylän yliopiston liikuntatieteelliselle tiedekunnalle syksyllä 2019 tehdyssä gradussa tutkittiin, miten synnytyksen jälkeiset oireet vaikuttavat synnyttäneiden äitien arkeen. Tarkoituksena oli myös tutkia verkkovalmennuksen merkitystä synnytyksestä palautumiseen. Tutkimusryhmä koostui Nordic Fit Maman verkkovalmennuksen suorittaneista äideistä.

Tulokset olivat rohkaisevia. Tutkittavat kokivat verkkovalmennuksen parantaneen sekä psyykkistä hyvinvointiaan että fyysistä kuntoaan. Yli puolet tutkittavista (56,3%) sai kurssilta apua virtsankarkailuun, joka on yleinen synnytyksen jälkeinen vaiva. Valmennuksen jälkeen kaikki tutkittavat osasivat aktivoida vähintään kohtalaisesti syvät vatsalihaksensa,  neljännes heistä jopa hyvin. Tämän lisäksi tutkittavien lantionpohjalihakset ja syvät vatsalihakset aktivoituivat selvästi. Myös kivut vähenivät ja seksielämä koheni. Kurssi lisäsi positiivisia muutoksia arjessa ja paransi sosiaalisia suhteita. Yleisesti ottaen kurssilta saatiin itsevarmuutta ja sen koettiin vähentäneen huolia ja pelkoja. Tutkittavat pitivät valmennuksesta saatua tietoa luotettavana.  

Tutkimuksessa todetaan digitalisaation lisänneen mahdollisuuksia sekä luoneen keinoja terveyden edistämisessä ja terveyshaittojen ennaltaehkäisyssä. Vuonna 2019 jopa yli viidellä miljardilla ihmisellä on ollut käytössään jokin mobiililaite. Alalla on siis valtavat tulevaisuudennäkymät. Sähköiset terveyspalvelut ovat kustannustehokkaita ja niiden avulla voidaan auttaa myös matalaan sosioekonomiseen asemaan kuuluvat. Marraskuussa sijoittajia ja start up -yrittäjiä Helsinkiin keränneen SLUSH:n yksi teema oli nimenomaan digitaalinen terveys.

Tutkimuksessa kävi ilmi, etteivät äidit saa sairaalassa riittävästi tukea ja neuvoja erityisesti lantionpohjan ja vatsalihasten erkauman kuntouttamiseen. Vain alle puolet tutkittavista olivat saaneet synnytyksen jälkeen sairaalasta ohjeita lantionpohjan lihasten harjoittamista varten. Epätietoisuus ja epävarmuus synnytyksestä palautumiseen liittyvistä asioista on yleistä. 

”Jopa 60% hiljattain synnyttäneistä naisista kärsii erkaantuneista vatsalihaksista ja lantionpohjan toimintahäiriöistä. Lantionpohjan toimintahäiriöt ja heikot keskivartalon lihakset saattavat edesauttaa selkäongelmien kehittymistä. Selkävaivat ovat toiseksi suurin syy sairauseläkkeelle jäämiseen,  joten asialla on myös huomattava kansanterveydellinen vaikutus”, kertoo Riina Laaksonen, Nordic Fit Mama -verkkovalmennuksen kehittäjä.

Vastaa