Työn arjessa oppiminen on nähtävä keskeisenä jatkuvan oppimisen muotona

Työelämä muuttuu jatkuvasti. Jotta muuttuviin osaamistarpeisiin pystytään vastaamaan, työikäisten osaamista tulee kehittää ja päivittää koko työuran ajan. Muodollisten koulutusten lisäksi työn arjessa oppimisella on tärkeä rooli osaamisen ja taitojen kehittymisessä.

Uusimmassa Teollisuuden palkansaajat ry:n Edistys-analyysissä Jyväskylän yliopiston kasvatustieteilijät tutkijatohtori, KT Soila Lemmetty, projektitutkija, KM Marianne Jaakkola ja apulaisprofessori, KT Kaija Collin kokoavat yhteen tutkimukseen perustuvaa ymmärrystä työssä tapahtuvasta oppimisesta. Analyysi luo yleiskuvan siitä, mitkä tekijät mahdollistavat, edistävät tai rajoittavat työssä oppimista ja millaisia seurauksia työssä oppimisella on havaittu olevan yksilöille, organisaatioille ja yhteiskunnalle laajemmin.

– Koulutus on eräs konteksti, jossa oppimista voidaan edistää. Aikuisten työuran aikaisesta oppimisesta puhuttaessa se ei kuitenkaan ole ainoa tai joka tilanteeseen soveltuvin oppimisen ympäristö. Tutkimusten mukaan aikuisten työuran aikaisesta ja työn vuoksi tapahtuvasta oppimisesta vain noin 10–20 % toteutuu koulutuksissa ja seminaareissa ja loput 80–90 % työn tekemisen lomassa, tutkijat kertovat.

Työn arjessa oppiminen toteutuu erilaisissa ongelmanratkaisuun, vuorovaikutukseen ja toiminnan kehittämiseen liittyvissä tilanteissa. Työssä oppimista mahdollistavat työntekijän omat ominaisuudet, kuten motivaatio, aikaisempi osaaminen, persoonallisuus ja asenne, mutta myös monet kontekstiin liittyvät tekijät kuten organisaation visio, kulttuuri, rakenne, resurssit, yhteistyö ja johtaminen.

Työssä oppiminen lisää yksilön osaamista ja kehittää taitoja sekä parantaa tyytyväisyyttä. Organisaatioille henkilöstön oppiminen on merkityksellistä etenkin kilpailukyvyn ja tehokkuuden kannalta. Työssä oppiminen näyttää lisäksi edistävän aikuisten työllisyyttä, työhön sitoutumista sekä inhimillistä ja sosiaalista pääomaa, joiden kautta se tuottaa hyötyä laajemmin yhteiskunnalle.

Työelämän kasvavien vaatimusten vuoksi työssä oppiminen voi kuitenkin muodostua myös työhyvinvointia heikentäväksi. Siksi sen tukeminen tarkoituksenmukaisilla käytännöillä ja resursseilla on tärkeää.

– Oppimisen ollessa nykyaikana jatkuvaa ja työn lomassa tapahtuvaa, organisaatioiden toimijoiden, johdon, henkilöstötyöntekijöiden ja esihenkilöiden tulisi sekä ymmärtää oppimista ilmiönä että kehittää keinoja päivittäin tapahtuvan oppimisen tukemiseksi, tutkijat korostavat.

Teollisuuden palkansaajien julkaisusarjan Edistys-analyysi Jatkuva työssä oppiminen – Lähtökohtia, edellytyksiä ja seurauksia julkaistiin tiistaina 10.5.2022. Tutkijat esittelivät tilaisuudessa julkaisun. Tilaisuuden avasi opetusministeri Li Andersson. Kommenttipuheenvuorot esittivät projektipäällikkö Milma Arola Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksesta, ohjelmajohtaja Sanna Kulmala Työterveyslaitokselta, ja HRD-päällikkö Pauliina Heiskanen Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Varmasta. Tilaisuuden päätöspuheenvuoron piti Teollisuuden palkansaajien hallituksen vpj. Petri Vanhala.

Analyysi on ladattavissa verkosta.

Viihde on monipuolistunut

Tekniikan kehitys ja digitalisaatio ovat saaneet ihmiset vaatimaan entistä enemmän viihteeltään. Varsinkin tämä ns. Z-sukupolvi, joka on elänyt koko ikänsä digitalisaation vaikutuksen alaisena osaa vaatia palveluita, peleiltä ja viihteeltä enemmän kuin aikaisemmat sukupolvet, jotka olivat tottuneet siihen, että välillä ei ole muuta kuin se radio. Onnenpelit ja taitopelit ovat myös kohdanneet tämän uuden vaatimuksen, ja sitä kautta sillekin puolelle on tullut entistä viihteellisempää ajanvietettä.

Siinä samassa kuin viihde on monipuolistunut, on myös musiikki entisestään levinnyt myös pelien rintamalle – vai mitä sanot siitä, että Suomen ainoa euroviisuvoittaja Lordi meni ja teki kolikkopelin kansainvälisille pelialustoille? Sinällään siinä ei ole mitään uutta ja mm. Kissa, Guns and Roses ja Motörhead ovat tehneet saman jo aiemmin, mutta Lordi meni askeleen pidemmälle ja teki aivan uusia biisejä peliä varten. Itse herra Lordilta kysyttäessä, hän sanoi ettei ollut aiemmin edes ajatellut pelimaailmaa ennenkuin tällainen mahdollisuus heille tarjottiin.

Musiiki on kasvanut ja tavallaan kehittynyt tämän kaiken murroksen aikana. Markkinoille on tullut uusia tähtiä, ja vanhemmat tähdet ovat saattaneet siirtyä musiikkitaivaalta toisiin viihdeohjelmiin – osallistumaan kilpailuihin, juontamaan ohjelmia – koska tarjontaa on enemmän, on aktiivisille esiintyjille tarjolla myös entistä enemmän mahdollisuuksia, ja saattaa jopa välillä tuntua, että tietyt henkilöt ovat koko ajan kuvaruudulla, mutta silloin on kyse vain omista katseluvalinnoista.

Mitä sinä odotat vielä vuodelta 2022 ja musiikkiviihteeltä?

Trackbacks & Pings

Vastaa